Het bestuur van de kyudo Renmei Nederland

Erik van Zanten

Voorzitter

Lammert Kamphof

Secretaris

Erik van Zanten

Maroeska van Veen

Penningmeester

   

Jo Pieters

Lid