Opleiding: Martial Art Sempai Kyudo    MASK 
 

Doel:

Doel van de KRN is het bevorderen van de kennis en vaardigheden van het lerarenkader dat zich bezighoudt met verzorgen van Kyudo onderwijs binnen Nederland. Immers het is het docentenkader dat verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de Kyudo beoefening. Om dit te bevorderen en te waarborgen heeft de KRN de opleiding MASK ontwikkeld.

MASK is toegankelijk voor houders van minimal de derde dan en de rol vervullen van assistent leraar. Door het afronden van de opleiding MASK wordt ook de basis gelegd voor het verantwoord opstarten van een eigen Kyudojo.

Na evaluatie van de eerste opleiding wordt beslist of de opleiding MASK ook voorwaarde wordt voor toelating van het Renshi examen.

Inhoud van de opleiding:

BUDO: Geschiedenis en Cultuur

Budo: Japanse Vechtkunsten

Uitleg van de Raiki Shagi, de ethische principes van het schieten

Uitleg van de Shahou Kun, de technische principes van het schieten

De Basishouding in Kyudo

REI in Kyudo

REI in de Kyudojo

Kyudojo-Etiquette

Didactiek, lesgeven en begeleiden

Aandachtspunten voor de didactiek in het lesgeven en begeleiden

 

 Opleidings planning:

Datum

Ochtend

Middag

maart

Introductie op SMAK

Over manieren van lesgeven in Kyudo:

o   Lesgeven in eigen dojo aan eigen leerlingen

o   Lesgeven aan een groep op een seminar

o   Aanbodgestuurd

o   Vraaggestuurd

o   Lesgeven vanuit diagnose

Graduaties, niveaus, observatie en beoordeling.

Observatieformulier toelichten

juni

Lesvoorbereiding, lesplanning

Onderdelen model van van Gelder, m.n.:

o   Doelstellingen

o   Beginsituatie

o   Onderwijsleersituatie

o   Evaluatie

Lesvoorbereidingsformulier

Bij elk onderdeel een uitleg van de stof in drietallen toepassen: formuleer doelstellingen, beschrijf de beginsituatie in je eigen dojo, welke werkvormen zal je meestal toepassen, hoe kan je evalueren.

Aan het eind van de middag in drietallen een les voorbereiden met het formulier. Met z’n 3-en een onderwerp kiezen.

 

Documenten:

Syllabus Didactiek

 

juli

Begeleiding en Lesgeven: didactische vormgeving en corrigeren

Opzet van een les: kop-romp-staart

Plaatje praatje daadje

Didactische vaardigheden en werkvormen uitvoeren. Oefenen inde cursusgroep: iemand legt Ashibumi uit, iemand anders Dozokuri, etc. Uitleg mag ook demonstratie en zo bevatten. Deze oefening in 3-tallen voorbereiden. Men kiest zelf de combinatie van werkvormen. (uitleg opdracht, voordoen etc.).

Documenten:

 

 

 

september

Medisch: blessures, preventie, remedie en warming up

oktober

Begeleiding en lesgeven: begeleiden van de leerling,

Rol leraar en leerling. Omgang met leerling.

Eigen rol als lerende

Corrigeren 2 (herhaling en uitbreiding van les van 11-7.

Belang van motivatie en vraaggestuurd lesgeven

Documenten:

 

 

 

december

Examenlessen

Theorie examen

Cursisten geven voor de zomervakantie minstens één les in de eigen dojo. Observatie door sensei of Erik/Linda sempai regelen. Ook in 2-tallen observeren van een les tijdens Pinksterkamp en bespreken van hun observaties met de betreffende sensei.

 

Examendossier:

Het examen bestaat uit de volgende elementen:

·      Portfolio

Cursisten stellen een portfolio samen t.b.v. het examen. Dit portfolio bestaat uit:

  • 2 observaties
  • 2 gegeven lessen, inclusief lesvoorbereiding, observatie, nabespreking en verslag van wat men van die les en de nabespreking geleerd heeft.
  • Verslag over de eigen rol en positie als sempai in eigen dojo en in de KRN.

·      Examenles van een half uur, te geven in december

·      Schriftelijke toets over de didactische stof.

 

Op dit moment zijn er geen Kyudo jin in opleiding in het MASK traject (jan 2014).