Toekenning Kyu graden tijdens Pinksterseminar

  • Datum: 17 May 2016
  • Door: kyudorenmei

Afgelopen weekend is er het traditionele KRN Pinksterseminar gehouden waar 29 leden van Kyudo Renmei onder begeleiding van twee leraren hard hebben gewerkt om hun Kyudo te verbeteren. Als een beginnend lid van de Renmei dusdanig veel voortgang laat zien dan kunnen de leraren besluiten om een nieuwe kyu graad toe te kennen buiten de reguliere examens om.

Naam Behaalde graad Dojo
Vincent Vos de Wael 4e kyu Shudokan dojo
Nikola Simatovic 4e kyu Kyō Ren Kan
Hanneke Graatsma 5e kyu Hunze dojo
Paula Vos de Wael 5e kyu Shudokan dojo

Nedzib Tafro 5e dan

  • Datum: 15 May 2016
  • Door: kyudorenmei

In Nagoya, Japan is in april het Asia-Oceania seminar gehouden. Het seminar is ook bezocht door Kyudoka uit andere delen van de wereld. Vanuit Nederland heeft Nedzib Tafro (Enshin Dojo) het seminar bijgewoond. In de aansluitende Shinsa op 20 april heeft Nedzib zijn 5e dan gehaald. Namens alle leden van de KRN van harte gefeliciteerd met deze prestatie!

Naam Behaalde graad Dojo
Nedzib Tafro Godan Enshin dojo

Voorzitter KRN treedt af

  • Datum: 12 May 2016
  • Door: Hans

Op 5 april heb ik het bestuur laten weten per direct mijn functie als voorzitter van de KRN neer te leggen en dat ik niet meer beschikbaar ben als leraar voor de KRN.

Een toelichting met betrekking tot mijn aftreden kunt u vinden onder content voor leden.

met vriendelijke groet,

Hans de Wekker 

Kyu examens 6 maart 2016

  • Datum: 7 March 2016
  • Door: kyudorenmei

Op zondag 6 maart hadden 14 kyudoka zich verzameld in de Engaku-An kyudojo om hun kyudo te beoordelen voor hun eerste of volgende graad. Hoewel de temperatuur nog aan de lage kant was ging de glazen wand in de dojo open. Na het groeten ging de jury bestaande uit Hans de Wekker sensei, Jimmy Fredriksz sensei en Linda van der Kamp sempai voorschieten. Hierna werden er twee makiwara's opgesteld en konden 8 kandidaten voor de eerste keer examen doen voor hun 5e kyu, gevolgd door Katya voor 4e kyu en twee sharei's voor 2e en 1e kyu. 

Terwijl de jury de resultaten besprak van het praktische gedeelte konden de kandidaten zich vastbijten in de theorie. Nadat deze waren ingeleverd en bekeken kon de jury de resultaten bekend maken. Jimmy sensei kon voor de kandidaten en vele toeschouwers het goede nieuws vertellen dat alle kandidaten voldoende niveau hebben kunnen laten zien en dat daarmee iedereen geslaagd was. Een mooi resultaat en namens alle leden van de KRN van harte gefeliciteerd!

Naam Behaalde graad Dojo
Gabrielle Verbeek 1e kyu Kyō Ren Kan
Koen Vaessen 1e kyu Kyō Ren Kan
Rienk Donga 1e kyu Hunze dojo
Jo Okada 1e kyu Kyō Ren Kan
Marcel Kuipers 2e kyu Hunze dojo
Katya Polhaupessy 4e kyu Mushin dojo
Nikola Simatovic 5e kyu Kyō Ren Kan
Mischa Cusveller 5e kyu Michi no Kai dojo
Tina Iping 5e kyu Michi no Kai dojo
Rogier Knispel 5e kyu Kyō Ren Kan
Vincent Vos de Wael 5e kyu Shudokan dojo
Rohan Witteman 5e kyu Michi no Kai dojo
Nico Sommerdijk 5e kyu Kyō Ren Kan
Stefan Tim 5e kyu Enshin dojo

Pagina's