Bestuur

Het bestuur van de kyudo Renmei Nederland

Het bestuur van de Kyudo Renmei Nederland (KRN) wordt door de Algemene Ledenvergadering (ALV) gekozen. Op de ALV van 27 november 2016 is het huidige bestuur gekozen..
Volgens de Statuten van de KRN is het bestuur verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle activiteiten die Kyudo in Nederland bevorderen. Daartoe behoort ook het lidmaatschap van de European Kyudo Federation (EKF) en de International Kyudo Federation (IKyF).

De KRN is de enige erkende vertegenwoordiger van kyudo in Nederland bij de EKF en IKyF sinds de oprichting van deze organisaties. Meer informatie daarover is ook te vinden op de websites van deze organisaties: www.ikyf.org en www.ekf-kyudo.org.

Voorzitter

(President)

Erik van Zanten voorzitter@kyudo-renmei.nl

Secretaris

(secretary)

Lammert Kamphof secretaris@kyudo-renmei.nl

Penningmeester

(Treasurer)

Jo Pieters penningmeester@kyudo-renmei.nl