Foutmelding

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

De geschiedenis van het Japanse boogschieten

Geschiedenis van het Japanse boogschieten

De vroegste geschiedenis en het ontstaan van het boogschieten in Japan is niet met zekerheid vast te stellen. Waarschijnlijk is dat de boog, zoals in veel andere culturen, ontstaan is als wapen in jacht en oorlogsvoering. Ook het ontstaan van de specifieke asymmetrische vorm van de Japanse boog, in verhouding 1:2 van boven- en onderkant, is niet duidelijk. Dat het ontstaan daarvan al in de prehistorie ligt, kan afgeleid worden uit een aantal zaken.

Er zijn afbeeldingen bekend uit Yajoi periode (300 v.C. – 250) waarop een asymmetrisch gevormde boog te zien is. Daarnaast zijn er historische verslagen uit China die melding maken van het feit dat mensen in het land van “Wa” (de oorspronkelijk Chinese naam voor Japan) een speciaal gevormde asymmetrische boog gebruiken.

We zien ook dat afbeeldingen van de eerste Japanse keizer, weliswaar een mythologische figuur die volgens legende rechtstreeks afstamt van de goden die Japan gecreëerd hebben, altijd met pijl en boog is. De legende vertelt dat een gouden vogel op de punt van de boog van keizer Jimmu zat. Dit was een belangrijk teken dat de goden Japan goed gezind waren. Daaruit ontstond ook het geloof dat de boog een instrument was om het kwade af te weren waarmee de boog ook een belangrijke rol in het Shinto geloof innam. In de belangrijkste keizerlijke Shinto tempel in Ise worden van oudsher zogenaamde Azusa-Yumi bewaard, in rode en zwarte kleuren (de mannelijke en vrouwelijke energie), die dienen om de heilige binnenste kamer van de tempel te bewaken. Die bogen worden daarmee Goshimpo-Yumi (De Grote Schatten van de Goden).

 

<Lees verder>