Foutmelding

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

Het Klassieke Japan

Het Klassieke Japan

De periode die volgt op de Yajoi periode wordt vaak de Yamato periode genoemd. Dominant is de Shinto religie waarbij elk clan hoofd bepaalt welke ceremonie wanneer en hoe plaatsvindt. Tegelijkertijd zien we het ontstaan van een aristocratie, bestaande uit de leiders van de verschillende clans, en een daaraan gelinkte militaire klasse. Aan de top van de aristocratie staat de keizer waarvan de afstammingslijn tot vandaag doorgaat. Belangrijk daarbij is dat in de Japanse mythologie de keizer een direct afstammeling is van de goden die Japan hebben gecreëerd.
Ook is duidelijk dat in deze periode de invloed van China en Korea op verschillende gebieden steeds groter werd. Immigranten uit die landen stonden in hoog aanzien. Dit is ook de periode dat de Chinese taal en het karakterschrift zijn intrede doet in Japan. Daarmee ontstaat ook een grote belangstelling voor de klassieken uit de Chinese literatuur. We zien dan ook de introductie van hof rituelen en administratieve systemen om het land vanuit een centraal punt te besturen.

Tijdens de Yamato periode zien we een aantal belangrijke ontwikkelingen in Japan. Waar in de vroege periode missies naar China tot doel hadden om van het Chinese hof legitimiteit te krijgen voor het Japanse keizerlijke hof waren latere missies gericht op het bestuderen van de Chinese klassieken waaronder werken van Confucius, ceremonies, en administratieve en politieke systemen. Stap voor stap ontstond daarmee een eigen Japanse identiteit en zelfbewustzijn dat aan het einde van de Yamato periode ertoe leidde dat de keizer van Japan zich gelijkwaardig achtte aan de Chinese keizer.