Foutmelding

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

Het ontstaan van de Samoerai Klasse

Het ontstaan van de Samoerai klasse

In de Heian periode groeit de macht van de aristocratische Fujiwara clan die sterk verweven is met de keizerlijke familie. De bepalende machtsfactor is dan niet langer de keizer. Daarmee vindt er ook een verschuiving plaats van de centrale macht naar de regionale clans die om hun positie te verstevigen behoefte hebben aan militaire ondersteuning. Dit leidt tot het ontstaan en de versteviging van de Samoerai klasse als belangrijk element in de Japanse politieke machtsstructuur.
Naast de Fujiwara zien we ook andere clans steeds machtiger worden. Dit zijn de Taira, de Minamoto en de Tachibana clans. De strijd om de macht tussen de Taira en de Minamoto leidt uiteindelijk tot de Genpei oorlog die gewonnen wordt door de Minamoto.
 

De leider van de Minamoto clan, Minamoto no Yoritomo, wordt door de keizer benoemd tot Shogun. Daarmee treedt een militaire regering aan die zich vestigt in Kamakura in de omgeving van het huidige Tokyo. Het keizerlijke hof blijft in Kyoto maar is zijn machtspositie kwijt.