Lidmaatschap

Lidmaatschap KRN

Je kunt op twee manieren lid worden van de Kyudo Renmei Nederland (KRN).
1. door je via een bij de KRN aangesloten dojo aan te melden
2. door je aan te melden als lid bij het secretariaat

Tarieven 2020 (*):
Volwassenen: € 60,00; 
Jeugdleden (tot 19 jaar op 01 april van dat jaar) en/of studerenden: € 40,00.

Het KRN lidmaatschapstarief wordt voor leden die ook lid zijn van een bij de KRN aangesloten dojo voldaan via de dojo-bijdrage(n).

N.B.: alleen geregistreerde KRN-leden zijn via de vereniging verzekerd voor ongevallen tijdens officiele dojo en/of KRN activiteiten.
    (*)  Het KRN bestuur heeft besloten om vanwege het Corona virus de contributies in 2020, eenmalig, voor alle leden te halveren.