Foutmelding

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

NK Kyudo 4 november 2018

  • Datum: 5 November 2018
  • Door: kyudorenmei

Zondag 4 november verzamelden zich 20 enthousiaste kyudoka in de van Hogendorphal in Amsterdam om mee te doen aan het Nederlands Kampioenschap Kyudo van de Kyudo Renmei Nederland (KRN).

De Kyo Ren Kan dojo uit Nuenen was sterk aanwezig met 3 teams, Enshin uit Utrecht was aanwezig met 1 team terwijl Joshua Wildenberg en Matjaz Matosec als tweetal meeschoot. De Shudokan dojo uit Heerenveen deed mee met 1 team en het team uit de Hunze dojo werd voor deze keer gecompleteerd met Ger Dongelmans uit de Mushin dojo in Leiden.
Zowel het winnende team uit 2017, Hunze, als de winnaar van het Individuele NK, Nedzib Tafro, waren aanwezig om hun titels te verdedigen.

Coen Hekman heette namens de KRN Technische Commissie iedereen welkom en gaf een korte uitleg over de vorm waarin geschoten zou worden en de regels die voor dit NK zouden gelden. Hij gaf aan dat het NK zou starten met de team competitie en dat er een separate Individuele Competitie zou volgen tussen de 10 beste schutters uit de team competitie als er voldoende tijd zou zijn.

Na deze introductie gaf Lammert Kamphof in zijn rol van Wedstrijdcoordinator nog een korte instructie waarna de volgorde van de teams bepaald werd aan de hand van selectie van de pijlen van de Omae van elk team. Nadat de teams zich hadden voorbereid kon het NK voor Teams starten met de eerste twee teams. Het startsein "Hajime" werd gegeven door Lammert. De scores werd bijgehouden door Jo Pieters die daarbij ondersteund werd door Jeroen Hoppenbrouwers. Jeroen had de taak om na elke ronde de treffers van elke schutter te controlleren.

Na vier rondes waarin elk teamlid per ronde 4 pijlen kon schieten werd een korte lunchpauze ingelast. Kijkend naar de scores waren er op dat moment nog drie teams die op de eerste plaats konden eindigen. De vijfde en laatste ronde na de lunch zou ook de doorslag geven over de tweede en derde plaats. De verschillen tussen de teams waren erg klein.

Na ronde vijf was het resultaat duidelijk. Het team van Hunze - Daniel Lingaard, Ger Dongelmans en Lammert Kamphof - eindigden net als in 2017 op de eerste plaats. Met 1 treffer meer eindigde team Kyo Ren Kan 2 - Wieke Lemmens, Rik Lemmens en Queeny Inaldo - op de tweede plaats. Team Enshin - Nedzib Tafro, Arnold Bouma en Coen Hekman - werd derde.

Het bleek dat er tijd voldoende was om in een aparte individuele competitie het individuele deel van het NK af te ronden. De tien deelnemers die zich voor deze competitie kwalificeerden waren: Nedzib Tafro (Enshin), Daniel Lingaard (Hunze), Queeny Inaldo (Kyo Ren Kan), Ronald Postema (Kyo Ren Kan), Rik Lemmens (Kyo Ren Kan), Coen Hekman (Enshin), Matjaz Matosec (Enshin), Ninke van der Veen (Shudokan), Ger Dongelmans (Mushin) en Wieke Lemmens (Kyo Ren Kan). De volgorde waarin de deelnemers zouden schieten werd weer door Lammert Kamphof bepaald aan de hand van de selectie van de pijl van de schutter. Er werd vervolgens in twee tachi van 5 schutters in 5 ronden geschoten waarbij elke schutter in elke ronde 2 pijlen mocht schieten.

Na 5 rondes bleek dat er zowel een shoot-out zou moeten plaatsvinden voor plek 1 en plek 2, als voor plek 3. Nedzib Tafro en Rik Lemmens eindigden in ronde 5 na een spannende inhaalrace door Nedzib gelijk op de eerste plaats. Coen Hekman en Daniel Lindgaard eindigden daar net achter maar ook met een gelijk aantal treffers. In de shoot-out, waarbij elke schutter 1 pijl mocht schieten, miste Nedzib Tafro maar had Rik Lemmens een treffer. De nummer 1 en 2 van het NK waren daarmee bekend. Daarna volgde de shoot-out tussen Coen Hekman en Daniel Lindgaard om te bepalen wie als 3e zou eindigen op het NK. Beiden misten dus was er een beslissende ronde nodig waarbij afstand naar het Mato centrum doorslaggevend zou zijn. Na het tweede schot bleek dat Coen Hekman dichter bij het Mato centrum geschoten had dan Daniel Lindgaard. Daarme was beslist wie eindigde als nummer 3.

Het succesvolle NK voor Teams en Individueel werd door Coen Hekman afgesloten met de uitreiking van de team wisselbeker aan het Hunze team en de wisselbeker Individueel aan Rik Lemmens. Alle nummers 2 en nummers 3 kregen een certificaat.

Voor de finale sluiting kreeg Ronald Postema het diploma uitgereikt dat hoorde bij het behalen van het Nidan examen op het IKyF Seminar in Tokyo dat in april plaatsvond. Na het bedanken van iedereen die meegeholpen had in de organisatie werden Paula en Vincent Vos de Wael nog speciaal bedankt voor het bij elke centrale training en ook het NK verzorgen van koffie en thee bij de lunch.

Het bestuur van de KRN wil graag alle deelnemers en speciaal de prijswinnaars nogmaals feliciteren met dit succesvolle NK.

(Tot slot nog een "dank je wel" aan Jeroen Hoppenbrouwers voor het beschikbaar stellen van foto's)

, , , , , , , , , , , , , , , , ,