Foutmelding

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

Privacybeleid en -reglement KRN

  • Datum: 25 May 2018
  • Door: kyudorenmei

Zoals je misschien gehoord hebt, wordt op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe privacy wetgeving in de Europese Unie, van kracht. Alle organisaties die persoonsgegevens opslaan en verwerken moeten hun privacy beleid aanpassen aan deze nieuwe wetgeving dus ook de KRN.

Binnen de KRN wordt op zeer beperkte schaal gewerkt met persoonsgegevens van leden. Persoonsgegevens worden verzameld ten behoeve van het voeren van een ledenadministratie, organiseren van KRN evenementen, het toegang verleden tot de website en de communicatie met de leden van de KRN. Daarnaast worden de gegevens gebruikt bij het vaststellen van de jaarlijkse contributie.

In de afgelopen weken is er hard gewerkt om een KRN privacy reglement op te stellen dat in lijn is met de nieuwe AVG. Het KRN bestuur heeft het reglement inmiddels vastgesteld.

Nieuwe leden geven vanaf de invoering van de AVG bij het aanvragen van hun lidmaatschap de KRN expliciet toestemming om hun persoonsgegevens op te slaan en te verwerken.

Om te voldoen aan de vereisten van de nieuwe wetgeving moeten bestaande KRN leden die toestemming alsnog expliciet verlenen. Dat doe je door op of na 25 mei in te loggen op de KRN website en vervolgens de privacy verklaring die dan op je scherm verschijnt goed te keuren. Zonder die goedkeuring kunnen we je persoonsgegevens niet langer opnemen in onze ledenadministratie en heb je dus ook geen toegang meer tot de leden website. Je goedkeuring wordt in de ledenadministratie geregistreerd.

In feite verandert er in de wijze waarop de KRN jouw persoonsgegevens behandelt en je privacy respecteert niet veel door de invoering van de AVG. Zaken die wel al deden zijn nu formeel vastgelegd in een privacy beleid en een privacy reglement.

Leden die eind juni nog geen goedkeuring hebben gegeven, ontvangen een herinnering om alsnog hun goedkeuring te geven.

Het volledige privacy reglement vind je vanaf 25 mei op de website onder de tab “Kyudo Renmei Nederland”.

Het bestuur van de Kyudo Renmei Nederland