NK Kyudo 4 november 2018

  • Datum: 5 November 2018
  • Door: kyudorenmei

Zondag 4 november verzamelden zich 20 enthousiaste kyudoka in de van Hogendorphal in Amsterdam om mee te doen aan het Nederlands Kampioenschap Kyudo van de Kyudo Renmei Nederland (KRN).

De Kyo Ren Kan dojo uit Nuenen was sterk aanwezig met 3 teams, Enshin uit Utrecht was aanwezig met 1 team terwijl Joshua Wildenberg en Matjaz Matosec als tweetal meeschoot. De Shudokan dojo uit Heerenveen deed mee met 1 team en het team uit de Hunze dojo werd voor deze keer gecompleteerd met Ger Dongelmans uit de Mushin dojo in Leiden.
Zowel het winnende team uit 2017, Hunze, als de winnaar van het Individuele NK, Nedzib Tafro, waren aanwezig om hun titels te verdedigen.

Coen Hekman heette namens de KRN Technische Commissie iedereen welkom en gaf een korte uitleg over de vorm waarin geschoten zou worden en de regels die voor dit NK zouden gelden. Hij gaf aan dat het NK zou starten met de team competitie en dat er een separate Individuele Competitie zou volgen tussen de 10 beste schutters uit de team competitie als er voldoende tijd zou zijn.

Na deze introductie gaf Lammert Kamphof in zijn rol van Wedstrijdcoordinator nog een korte instructie waarna de volgorde van de teams bepaald werd aan de hand van selectie van de pijlen van de Omae van elk team. Nadat de teams zich hadden voorbereid kon het NK voor Teams starten met de eerste twee teams. Het startsein "Hajime" werd gegeven door Lammert. De scores werd bijgehouden door Jo Pieters die daarbij ondersteund werd door Jeroen Hoppenbrouwers. Jeroen had de taak om na elke ronde de treffers van elke schutter te controlleren.

Kyu Examens 7 oktober 2018

  • Datum: 8 October 2018
  • Door: kyudorenmei

Op zondag 7 oktober hebben zich weer 12 enthousiaste kyudoka gemeld om examen te doen. Van de twaalf deelnemers kwamen er 11 uit de Kyo Ren Kan dojo, waarvan 6 trainen in Nuenen en 5 trainen bij de Washinkan dependance in Tilburg, en 1 uit de Enshin dojo in Utrecht.

De kandidaten werden welkom geheten door Jaap Buitink sensei, voorzitter van de Examencommissie, die ondersteund werd door Coen Hekman (Godan) en Nedzib Tafro (Godan). Voordat de kandidaten hun niveau aan de jury lieten zien, werd de sessie geopend door een mato-mae sharei uitgevoerd door de leden van de examencommissie.

Privacybeleid en -reglement KRN

  • Datum: 25 May 2018
  • Door: kyudorenmei

Zoals je misschien gehoord hebt, wordt op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe privacy wetgeving in de Europese Unie, van kracht. Alle organisaties die persoonsgegevens opslaan en verwerken moeten hun privacy beleid aanpassen aan deze nieuwe wetgeving dus ook de KRN.

Resultaten Seminars in Tokyo

  • Datum: 15 May 2018
  • Door: kyudorenmei

Op 23 april zijn aansluitend aan het B-Seminar in Tokyo examens afgenomen. In twee dojo's met vier shajo's zijn bij ongeveer 750 kandidaten de examens afgenomen voor 1e tot en met 4e dan. De examens waren daardoor de hele dag bezig en voor sommigen werd het daarmee een zeer lange dag van veel wachten en kijken naar de mede kyudoka's. Voor Nederland waren er 13 deelnemers aan de examens: Twee deelnemers voor 1e dan, vijf deelnemers voor 2e dan en 3 deelnemers elk voor de 3e dan en 4e dan. 

Op de dag zelf werd verteld dat de uitslagen niet zoals gebruikelijk aan het eind van de dag bekend worden gemaakt, maar op een later moment online. De IKyF heeft daarbij bij een aantal kandidaten de spanning behoorlijk weten op te voeren door drie weken te wachten met het publiceren van de uitslagen. Het definitieve bericht kwam dinsdagmorgen per mail bij de voorzitter aan en daarmee kon eindelijke het verlossende woord worden gegeven aan de kandidaten. 

De kandidaten voor 1e en 2e dan zijn allemaal geslaagd en Ton Magielsen is geslaagd voor zijn 3e dan. Namens alle leden van de Kyudo Renmei Nederland van harte gefeliciteerd met deze nieuwe mijlpaal!

Eerder vorige week is al bekend geworden dat Cor Takken tijdens het examen van het A-Seminar zijn 5e dan heeft gehaald. Cor was één van de drie geslaagden op 77 kandidaten die opgingen en het was voor Cor het eerste Godan examen na het behalen van zijn Yondan vorig jaar. Een uitzonderlijke prestatie en van harte gefeliciteerd!

Hoge Japanse onderscheiding voor Hans de Wekker sensei

  • Datum: 29 April 2018
  • Door: kyudorenmei

De Japanse ambassade in Nederland heeft bekend gemaakt dat de Japanse regering heeft besloten om aan Hans de Wekker sensei een hoge onderscheiding toe te kennen voor zijn inspanningen om Kyudo in Nederland te promoten en zijn bijdrage in het bevorderen van vriendschappelijke relaties tussen Nederland en Japan.

Het bestuur van de KRN feliciteert Hans sensei van harte met deze onderscheiding.

De officiele aankondiging is te vinden op: http://www.nl.emb-japan.go.jp/itpr_en/20180429_dewekker.html

Het bestuur van de KRN

Pagina's